بایگانی‌ ماهانه: آوریل 2018

آیا بیگ بنگ های چند گانه داشته ایم؟ 2

آیا امکان داره که در جاهای مختلف عالم بیگ بنگ های متفاوتی رخ داده باشد؟

آیا امکان داره که در جاهای مختلف عالم بیگ بنگ های متفاوتی رخ داده باشد؟ تا اونجایی که من میدونم ،هیچکس دقیقا نمیدونه که چرا ماده به طور مساوی در عالم ما پخش نشده...

ماهیت فلسفه 2

ماهیت فلسفه

  از زمانی که بشر اندیشید و نخستین پرسش ها را آغاز کرد ،فلسفه رویش یافته است . شاید پرسیده شود چرا تفکر و فلسفه اینگونه درهم تنیده و به هم گره خورده اند...

چهار نیروی طبیعی جهان 0

چهار نیروی طبیعی جهان

  ارسطو معتقد بود که تمامی اشیا در جهان از چهار عنصر بنیادی تشکیل شده اند:خاک ، آب ، هوا و آتش .این عناصر تحت تاثیر دو نیرو می باشند:گرایش خاک و آب به...

newton 4

سیب در دستان نیوتن

  ایزاک نیوتن در سال 1642 درست در همان سالی که گالیله ازدنیا رفت متولد شد.ایزاک نیوتن فردی گوشه گیرو منزوی بود که بیشتر تمرکز عمر خود را بر روی تحقیق ها و یافته...

پرسش های پایان ناپذیر 0

پرسش های پایان ناپذیر

  شما گاه می پرسید واقعیت چیست ؟ نمود یا پدیدار محض چیست؟ آیا این شی مادی، این صخره واقعی است؟ آیا جهان اشیای طبیعی پیرامون ، جهانی که در آن گاو ها به...

ابن هیثم 0

ظهور علم فیزیک قسمت سوم

  تقریبا 1000 سال پیش ابن معاد و ابن هیثم توانستند ارتفاع اتمسفر را از روی مدت زمان غروب افتاب به صورت تقریبی محاسبه کنند.در همان زمان ها بود که ابوریجان بیرونی توانست با...

نظریه خورشید مرکزی 1

ظهور علم فیزیک قسمت دوم

  در اوایل دوران کلاسیک یونان کروی بودن زمین برای عموم مفهومی جا افتاده بود و اراتوستن(194-276پیش از میلاد)توانست با دقت قابل توجهی پیرامون کره زمین را براورد کند. در برابر اعتقاد زمین مرکزی...

جمعی از فیلسوفان یونان به همراه سقراط 1

فلسفه باستان

  هیچ کس نخواهد کوشید تا انکار کند که یونانیان میراث فناناپدیزی از ادبیات و هنر برای دنیای اروپایی به جا گذاشته اند و همین گفته درباره تفکر فلسفی نیز درست است . فلسفه...