بایگانی‌ ماهانه: می 2018

بیدار مثل بودااا 0

بیدار مثل بودااا

  آموختن راه بودا ، شناختن خویش است. شناختن خویش ، فراموش کردن خویش است . فراموش کردن خویش ، روشنایی یافتن به واسطه هر چیزی در جهان است . روشنایی به واسطه هر...

کهن مانند یونانی ها 0

کهن مانند یونانی ها

یکی از کاملترین سامانه‌های الفبایی و نیز کهن‌ترین الفبایی است که هنوز نیز کاربرد دارد الفبای یونانی است. این الفبا که دارای ۲۴ حرف بوده از 9 قرن پیش از میلاد مسیح پایه زبان...