بایگانی‌ ماهانه: ژوئن 2018

?did you know 2

تونلی به عمق قطر زمین!

میدانیم که کندن چاهی از یک طرف زمین و رسیدن به طرف دیگر زمین با گذشتن از هسته زمین غیر ممکن است، زیرا علاوه بر بزرگی بیش از اندازه قطر زمین، حرارت موجود در...

چرا یخ لیز است؟ 5

چرا یخ لیز است؟

    در کف صاف و صیقلی اتاق آسان تر میتوان لیز خورد تا در کف غیر صیقلی . ظاهرا روی یخ نیز باید همین طور باشد، یعنی یخ صاف باید از یخ پست...