دسته: Physics | فیزیک

the little book of Time 0

The little book of Time

 کتاب کوچکی از زمان نوشته کلاوس مِینزر، کتابی جامع در مورد زمان که در همه ابعاد بررسی می شود و به تاریخچه ای دقیق از زمان میپردازد .در این کتاب به دنبال پاسخ سوالی...

توقف زمان! 2

توقف زمان!

تصور عوام با چیزی که واقعا اتفاق می افتد خیلی متفاوت است. آیا فکر میکنید می شود زمان را نگه داشت ؟ ایا زمان توهم است ؟اگر بشود زمان بایستد چه روی میدهد؟ دوستان...

همزمانی 0

عمیق تر بنگریم

با توجه به مطالب پست قبل در بخش فیزیک بر آن شدم که چند مفهومی را که حس میکنم نیاز به درک بیشتری دارد را توضیح می دهم. نسبیت همزمانی: منظور ما از دو...

لورنتس 0

18 ژوئیه ظهور لورنتس

  هندریک  آنتون  لورنتس فیزیکدان برجسته هلندی در سال 1853 میلادی متولد شد. لورنتس خود به وجود اتر، یک چارچوب مطلق جهانی باور داشت .با این حال اصل اول نسبیت اینکه سرعت نور بالاترین...

?did you know 2

تونلی به عمق قطر زمین!

میدانیم که کندن چاهی از یک طرف زمین و رسیدن به طرف دیگر زمین با گذشتن از هسته زمین غیر ممکن است، زیرا علاوه بر بزرگی بیش از اندازه قطر زمین، حرارت موجود در...

چرا یخ لیز است؟ 5

چرا یخ لیز است؟

    در کف صاف و صیقلی اتاق آسان تر میتوان لیز خورد تا در کف غیر صیقلی . ظاهرا روی یخ نیز باید همین طور باشد، یعنی یخ صاف باید از یخ پست...